KONSEPTISUUNNITTELU

Yrityksen tunnetuksi tekemiseen liittyy paljon tekemistä, joten kannattaa valita hyvin ne asiat joihin keskittyä. Konseptisuunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään itse se, millaisia kunkin liiketoimintaan liittyvän elementin halutaan olevan. Konseptisuunnitelma ohjaa tekemistä yhteisesti sovituksi ja johdonmukaiseksi. Konseptisuunnittelu voidaan tehdä liiketoiminnalle, palvelulle tai tuotteelle.

 

Konseptiin määritellyt asiat vaikuttavat brändimielikuvan kehittymiseen. Brändin ohjaaminen haluttuun suuntaan on valintoja siitä, mitä yritys on ja mitä yritys ei ole.

KONSEPTISUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

 

  1. Liiketoiminnan kiteyttäminen antaa sisällölle merkityksen ja merkitys kiinnostaa asiakasta.
  2. Ilman samaistuttavaa tarinaa, ei asiakas saa yrityksestä otetta eikä pysty samaistumaan siihen.
  3. Kohderyhmän määrittäminen ohjaa viestinnän tyyliä ja osittain vaikuttaa käytettäviin mainonnan kanaviin.
  4. Irtiottotekijöiden kiteyttämisellä ohjaamme fokuksen oleelliseen ja saamme vahvistettua asiakkaalle syyn käyttää palvelua (haluttavuus).
  5. Viestinnän tyylin määrittämisen avulla vältämme epäjohdonmukaisen, sekavan ja linjattoman viestinnän.

KONSEPTISUUNNITELMA ON YRITYKSEN, PALVELUN TAI TUOTTEEN KITEYTETTY PUNAINEN LANKA