VERKKO-OPPIMINEN

Verkko-oppimisen avulla työntekijä perehtyy opittavaan sisältöön omalla ajallaan, kun se hänelle  parhaiten sopii. Verkko-oppimiseen sopivat kaikki sellaiset sisällöt, joita työntekijän tulee hallita. Sisällöt voivat olla tekstiä, kuvia, ääniä tai videoita.

Oppija kirjautuu järjestelmään. Opittavan sisällön jälkeen oppiminen varmennetaan kysymyksillä, joihin työntekijä vastaa. Vastauksista jää tulokset työnantajalle, jonka avulla työnantajalla on ajantasainen tilanne organisaation koulutusten osaamisen tasosta.

Verkko-oppimisympäristö itsessään ei ratkaise oppimista työntekijän puolesta, mutta hyvän ympäristön käyttö on loogista ja helppoa. Oppiminen ja siihen liittyvä elämys syntyy laadukkaista ja harkituista oppimissisällöistä. Mitä mielenkiintoisempi sisältö on, sitä paremmin oppiminen tapahtuu.

 

OSAAVA TYÖNTEKIJÄ NOSTAA YRITYKSEN ARVOA.

MAHDOLLISUUKSIA

Perehdytys työpaikkaan tai työtehtäviin

Turvallisuus

Arvot, missio, visio, strategia  -> työntekijä on brändilähettiläs

Ammatillisen osaamisen kehittyminen

Pysyvä informaatio: tuntien kirjaaminen, sopimukset, terveydenhuolto

Työn merkitys, työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvointi

Työntekijän, yrityksen, franchise-yrittäjän -käsikirjat

VAIVATONTA VERKKO-OPPIMISTA

Propaganda Consulting on Opix-koulutusalustan partneri.

Opix-koulutusalustan käyttö on helppoa, eikä sen hallinnointiin tarvitse osata koodata tai hallita monimutkaisia käyttöliittymiä. Oppimisessa hyödynnetään kuvia, videota, tekstiä ja 360°-kuvia. Oppiminen varmennetaan erilaisilla kysymyksillä.